Bansigom Donja keu Aceh

Mari Meusapat Lam Wadah WAA “Episode 02”

H. Zulkifli Abda

WAA News – Senin 02/11/2009
*Hikayat*
Teunuléh:

H. Zulkifli Abda

Episode 02

 

 

Mari Meusapat Lam Wadah WAA

Kruu seumangat rahmat meulimpah.
Djaroë duablah ateuëh djeumala.
Beusehat tubôh bupaséh lidah.
Lon tji hikajah sambôngan dua.

Bersambung…..

Hasrat lam haté Tgk Mukarram.
Dan staff gobnjan bandum sireta.
Waki WAA lua ngon dalam
Rapat akbar gobnjan nak pena.

Sehingga katrôh puë njang geu- idam.
Awai oktober ulikôt njangka.
Berkat meusaboh bandum ureuëng njan.
Khalikôl ’alam geu- kabôl pinta.

Di nanggroë Danmark disinan tempat.
That meuselihat gangguan hana.
Izin ka djibi lé keuradjaan.
Geudông pertemuan pré hana sewa

Bak tanggai dua poh lapan malam.
Dengon beuët qur-an rapat geubuka.
’Ohlheuëhnjan tari ranub lampuan.
Seulamat datang waki WAA.

Njang phôn that- that geupeturi droë.
Dari pat nanggroë gobnjan geuteka.
Lheuëhnjan ladju bentôk komisi.
Tugaih geubagi meunurôt djemba.

Ka geuduëk tumpôk ide ka geubi.
Dawa ngon dawi handjeuët ta kira.
Ladum kap gigoë mata kateublië.
Betoi ide kéë bék ka meudawa.

Adak meu lôn djak tjit saboh bagoë.
Ban lôn kap gigoë buatan Langsa.
Ladjuë teupurô sineuk- neuk saho.
Tok ladju rugoë ôn dua djuta.

Lahpieh meunan hana lôn hadé.
Kahabéh tjuti bak lôn keureudja.
Leubéh djroh teuma dudoë lôn piké.
Ka lôn djôk waki geuhadé Bunda.

Asoëgeubahaih hana lôn rintji.
Ngon NKRI hana melangga.
Bandum geupeukong damé Helsingki.
Bék lé teudjadi harô ngon hara.

Setjara umum batjut lôn bajang.
Bhaih pendidikan serta budaja.
Peladjar Atjeh putra ngon putri.
Beudjeut study u nanggroë lua.

Barang geu export u lua nengri.
Tentang hak azazi na geubitjara.
Atjeh beumakmu bék lé na kropsi.
Hukôm beu- adé bék lé na béda.

Nibak tanggai léë kumpôi komisi.
Geutjok seulôsi bulat suara.
Keudéh u Atjeh ka geujuë puwoë.
Geujuë peudjaroë bak DPRA.

Ka geuteurimong lé Tgk Hasbi.
Ngon tulôs hate seunang lageë na.
Geujuë préh siat wahé erakan.
Lam rapat dewan geubahaih teuma.

Bak uroë akhé tanggai njang keupeuët.
Tanja ngon djaweuëb sesi geubuka.
Bak poh lhéë seupôt geutôp rapat njan.
Seulamat djalan do’a geubatja.

Sulaiman ilham ngon Tgk kadé.
Keutuha Norway rombongan geuba.
Lheuëh mumat djaroë meupisah saré.
Ubinéh panté ladju gembungka.

Teukedi Allah nibak watéë njan.
Trôh u peulabuhan angén that teuga.
Djibeudoëh umbak leupah that manjang.
Rasa masa njan tsunami teuka.

Ureuëng ka karu tjatjô kon wajang.
Ka peungumuman kapai dji tunda.
Ka djibi hotel untôk rombongan.
Seuningoh malam beurangkat teuma.

Kaséb haba njan laén lôn tja- é.
Ureuëng keumawé gura leupah na.
Bék neutanjong soë wahé e rakan.
Di u lôn tuan lôn turi hana.

Dua dro ureuëng geudjak keumawé.
Djalô geukongsi ureuëng njan dua.
Djikap meu sigo ban dua kawé.
Djibapluëng saré arah mubida.

Endatu sipôt ret timu djikap.
Siblah ret barat keupitiëng tuha.
Bak geupeulabeuën ret déh ngon ret noë.
Tup putôh djalô ’eh noë keuh haba.

H. Zulkifli Abda adalah Aktivis WAA berdomisili di Norwegia

0

Comments

comments


Loading...

19. October 2019

No messages
Clear all