Bansigom Donja keu Aceh

Mari Meusapat Lam Wadah WAA ”Episode Terakhir”

H. Zulkifli Abda

WAA News – Senin 16/11/2009

*Hikayat*
Teunuléh:
H. Zulkifli Abda

Episode Terakhir

Mari Meusapat Lam Wadah WAA

Alahamdulillah lôn pudjo? Tuhan.
Seulaweu?t saleu?m akan saidina.
Keu- Al sahabat ’ohleu?h njan teuma.
Akhé ngon awai bandum ulama.

Njang geutanjo? shien Atjéh meutuah.
Neubi ya Allah aman sentosa.
Rakyat beumakmu bék apôh apah.
Haté beutabah mohon ngon do’a.

Harap bak Allah harap bak Nabi.
Peumimpén neubi sehat seujahtra.
Beu- ék geuseu- ôn amanah rakyat.
Serta geupubu?t dengon seumpurna.

Meunan kéu?h takheu?n setjara adat.
Meunjo? hakikat bu?t Allah ta’ala.
Pajah keunan geutanjo? tadong.
Njan talo? njang kong han putôh teuma.

Bandum geutanjo? bantu beusaban.
Bôh pékéran serta teunaga.
Tjobaan tjitna serta halangan.
Udjo? bak Tuhan hantom na reda.

Njang lôn nak peugah meunan tamsilan.
Tjontoh teuladan lage? WAA.
Kamo? meupubu?t tetap na pintjang.
Bek keusempatan njan neu- udjat tjertja.

Ladum kheu?n kalang ladum kheu?n kal?ng.
Pakon ka bet?ng ureu?ng WAA.
Njang seubetôidjih tjitnjan kakajém.
Peunadjôh dalém buleu?n puasa.

Wahé e teungku tanjo? bek suntôk.
Asaidjih njan trôh bak bohdjôk muda.
Tja- é kadjiplu?ng bak ulôn pakhôk.
Meu’ah beurajek gisa bak puntja.

Hasrat WAA serta tujuan.
Peusaho rakan ban sigom dônja.
Bantu besaré pemerintah Atjéh.
Rakyat ka geupréh dengon ié mata.

Tabi pendapat perseorangan.
Hana tanggapan dan hana guna.
Mari meusaho ta lembagakan.
Ngon tulông Tuhan rajek that makna.

’Ibarat puréh sikrek- krek saho.
Ngon tjulek gigo? paléng na guna.
Meunjo? meusaho lage pinjampôh.
Adat tarôn brôeh peungéuh ube na.

Meunjo? na ragu hantrôh bak neupham.
Bak teungku Mukarram neutanjong landja.
WAA tujuan keu djroh.
Untuk meusabôh geutanjo? dum na.

Kamo? meungharap bak pemerintah.
Bila na salah neutegôr sapa.
Bek sagai neungieng ngon mata siblah.
Beutôi ngon salah meutepu? hana.

Harap teugoran cara membangun.
Bek dengon kram- krum hina- menghina.
Tjuma lôn sigong sagai lagé? njan.
Tapi hai rakan terdjadi hana.

Dji ku’u?k manok dji keuteu?k buleu?n.
Beureutôh tajeu?n reubôh boh guda.
’Oh akhé teuma tuka beulangong.
Ma sinong huu aneuk mata.

’Eh no? keuh dilé? wahe e rakan.
Ayah siagam hana lé haba.
Meunjo? na umu neu bile Tuhan.
Ukeu? ta sambong laén tjerita.

Éhnoe diléé, Teurimenggeunaséh.

H. Zulkifli Abda adalah Aktivis WAA berdomisili di Norwegia

2

Comments

comments


Loading...

13. October 2019

No messages
Clear all