Bansigom Donja keu Aceh

Pidato PNM Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Bak Atjara Buka Puasa Bersama, 20 Ramadhan 1432 H Di Meuligoe Wali Nanggroë Lamtemen Timur Banda Atjeh, 20 Agustus 2011

Tengku Malik Mahmud (Wali Nanggroë Atjèh) Neu Pidato Bak Atjara Buka Puasa Bersama, 20 Ramadhan 1432 H Di Meuligoe Wali Nanggroë Lamtemen Timur Banda Atjeh, 20 Agustus 2011, [Foto/Fachrul Razi/PA].

Senin 22/08/2011

Pidato PNM Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Bak Atjara Buka Puasa Bersama, 20 Ramadhan 1432 H  Di Meuligoe Wali Nanggroë Lamtemen Timur Banda Atjeh, 20 Agustus 2011

Assalamu’alaikum wr.wb.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, wasshalatu wassala mu’ala asyrafil anbiyai walmursalin, wa’ala alihi washahbihi adjma’in.

Kru Seumangat!

Njang ulôn peumulia, sahabat seupeurdjuangan ulôn Dr. Zaini Abdullah – mantan Meuntroë Luwa Nanggroë GAM.

Njang ulôn gaséh, aneuk seupeurdjuangan ulôn Muzakir Manaf – Keutuha PA/KPA dan Waki-geuh Kamaruddin Abubakar seureuta bandum djadjaran gobnjan ban sigom Atjèh.

Njang ulôn gaséh aneuk ulôn Jahja Tgk Mu’az, Sekretaris Jenderal Partai Aceh dan djadjaran-geuh seuluruh Atjèh.

Penghormatan keu banmandum anggeta DPRA, ketua Parnas, seluruh pejabat Pemerintah baik sipil maupun militer yang ada di Atjeh.

Peunghormatan ulôn keu banmandum Ulama, Teungku, Gurèë dari MUNA dan dari organisasi/himpunan Ulama njang na ban sigom Atjèh dan Keutuha Madjeulis Adat Atjeh.

Hormat ulôn keu bandum anggèëta seupeurdjuangan njang ka neumeuseutia trôk ’an bak uroënjoë.

Hormat ulon keu mandum hadirin-hadirat dan seuluruh sjèdara ulon  bansa Aceh njang na di bumoë seuramoë Mekkah meunan tjit njang na di luwa nanggroë Acheh.

Segala pudjoë ta puwoë keu Po-teuh Allah SWT, saleuëm seureuta seulaweuët keu djunjungan ’alam Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan mandum ahli waréh droëneuh njan.

Sjukô keu Po-teuh Allah SWT di ateuëh limpah dan rahmat yang ka neubri keu geutanjoë mandum sehingga bak sa’at njoë ka keumah ta meusapat bak Buleuen Njang Paleng Mulia Njoe njakni Buleuen Sutji Ramadhan thon 1432 H, bak tempat nyang meuseudjarah njoë; Meuligoë Almarhum PNM Wali Nanggroë Geutanjoë Tengku Tjhik di Tiro Hasan Muhammad, njang ka neutinggai geutanjoë  bak 3 Djuni 2010.

Hadirin dan hadirat njang ulon peumulia,

Alhamdulilah geutanjoë ka ta lewat fase njang keu phôn dan keduwa dari buleuën puasa njakni rahmah dan maghfirah, dan singoh geutanjoë akan tatamong dalam fase njang kelhèë/keuseuneulheueh dari buleuën Ramadhan yang uleh Rasulullah SAW neupeugah seubagoe watee neupeuseulamat  ummat Islam nibak apui nuraka. Ta meudô’a bak Po-teuh, semoga bak akhe buleuen njang that le rahmat dan berkat njoë geutanjoë keumah ta peusempurna puasa deungon si djroh-djroh djih seuhingga meuteumeung  peuë njang ka neusabda uléh Baginda Rasulullah SAW.

Salah saboh nibak tudjuan puasa nakeuh mendidik geutanjoë supaja beutameugaséh sesama sjedara dan sesama ummat-teuh, khususdjih keu kawôm njang gasiën, anak yatim, inong balee, hamba njang la’èh njang mantong rame that di bumoë Atjèh njoë njang gohlom keumah tapeutimang sehingga bak sa àt njoë.

Sjukô bak Po-teuh Allah sabab geutanjoë djeuët tapubuët ibadah puasa go njoë dalam suasana njang mantong damè. Ta meudô’a mudah-mudahan damè di bumoë seuramoë Mekkah beu-ék tadjaga ban sipanjang masa.

Hadirin dan Hadhirat njang ulôn peumulia!

Alhamdulillah, deungon keuheundak Allah tjit prang selama 30 thôn di antara RI deungon Atjèh ka seuleusoë deungon Kesepakatan Bersama MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM njang ulôntuan teken di nanggroë Finlandia bak 15 Agustus 2005, di ateuëh mandat njang ka geubri keu ulôn uléh Almarhum Paduka Njang Mulia Wali Nanggroë geutanjoë, meutamah lom deungon sokongan dan dô’a dari bandum lapisan masjarakat Atjèh.

Lagèë njang ka saban-saban tateupeuë bahwa MoU Helsinki njan nakeuh saboh kompromi politek antara pihak GAM dan Pemerintah RI, njang di sinan ka trang meutuléh toh hak-hak geutanjoë Atjèh dan toh hak-hak pemerintah RI. Dalam hai njoë, asoë nibak MoU njan ka djipeutron dalam Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 thôn 2006. Diantara pasal njang peunténg dalam UUPA njang handjeuet di gugat adalah pasal 256 njang meutuléh bahwa tjalon independen hanja berlaku untuk sigo mantong sabab di watèë pilkada njang ka leupah GAM gohlom na parté politek.

Seubeutôidjih mantong le poin-poin dalam MoU njang gohlom terakomodir bandum dalam UUPA, njang harus tapeudjuang saban-saban supaja beubandum asoë UUPA njan beulagèë asoë nibak MoU Helsinki.

Teuma, bak watèë pihak geutanjoë teungoh ta osaha peusempurna UUPA deungon asoe MoU njan, na padum droë ureuëng Atjèh njang dok dan grah keu kuasa, seuhingga ka geujuë lhi pasal 256 dalam UUPA bak Mahkamah Konstitusi (MK). Disinoë trang that bahwa MK njan hana muphom peukara seudjarah dan seumangat MoU Helsinki, UUPA dan kekukhusan Atjèh seuhingga geutjok peuneutoh bahwa tjalon independen djeuet meutandeng dalam pilkada ukeue njoe. Akibat dari peuneutoh MK njan, uroënjoë ka timoh masalah rajek di Atjeh njakni konflik regulasi njang meungantjam keustabilan politek dan perdamaian di Atjèh. Taharap pemerintah pusat djeuet geupeuseuleusoë masalah njan seutjara bidjaksana supaja keupeurtjajaan rakjat Atjeh keu pemerintah pusat hana gadoh dengon merujuk keulai bak:

1. MoU Helsinki, paragraf keuneulheueh: Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.

2. UUD 1945 pasal 18B : Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang – UUPA  No 11 Thon 2006.

3. Pasal 1 ayat 2 UUPA: Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan…

Bansa Atjeh Geu Teuka Nibak Atjara Buka Puasa Bersama Yang Geupeugoet Uléh PA, Nibak 20 Ramadhan 1432 H Di Meuligoe Wali Nanggroë Lamtemen Timur Banda Atjeh, 20 Agustus 2011, [Foto/Fachrul Razi/PA].

Sjedara-sjedara ulôntuan njang geurahmati uléh Allah SWT, ulôn lakèë bak droëneuh bandum untuk saban-saban taseumiké, takalon dan tapeugot analisa seutjara teunang dan waras pikéran, peuë laba dan peuë rugoë keu geutanjoë banmandum seulama karap limong thôn njoë peumeurintah Atjèh geumat ulèh tjalon independen (bibeuëh) meungenai peukara di mijub njoe:

  1. Persatuan dan keusatuan padu njang ka tapula meuploh thon deungon kurbeuen meuploh ribee bansa-teuh dalam seuëh peurdjuangan geutanjoë  bansa Atjèh ka keumah djipeutjré-bré dan djipeupake sabe-sabe keudroeteuh hanja untuk peupeunoh keupentengan pribadi atawa keulompok ureueng-ureueng njang rakus keu kekuasaan.
  2. Seulama karap limong thôn njoë, pakriban hasé atawa kinerja pemerintah dalam meunangani bandum sektor pembangunan – sosial dan ekonomi rakjat Atjèh njang bak hakikatdjih mantong na dalam tahap kemiskinan dan kemunduran deungon hana arahan atawa rentjana-rentjana  pembangunan njang djeulas dan beutôi untuk djangka toe, meunengah dan selandjutdjih.
  3. Peuë njang takalon selama njoe bahwa pemerintah Atjeh hana sanggop peugot dan peudjak administrasi njang butoi sibagoe saboh peumerintah njang gleh, disiplin, jujur dan bertanggung jawab lagee peue njang geuharap uléh bandum rakjat Atjeh, njang dalam basa Inggréh djipeunan Good Governance.
  4. Meungenai korupsi di Atjeh, deuh takalon maken meutamah parah dan merajalela mulai dari tingkat ateuëh troh ´an u mijub, padahai buet njan that-that geularang dalam agama Islam.
  5. Suasana politék bak sa’at njoë ka meutamah su-uëm dan ka teudjadi konflik regulasi atawa atôran ka meupok antara saboh dengon njang laén, sehingga rakjat Atjèh ka meutamah mumang, njang akan mengakibat terantjam perdamaian di Atjèh, njoë bandum meupuntja bak padum-padum droë politikus Atjèh njang hanja geupike keu keurusi droëgeuh seuhingga ka geukhianat MoU Helsinki dan UUPA. Meunjo asoë UUPA No 11 keumah djipeugadoh saboh-saboh, soë njang akan rugoë dan soë njang akan tanggông akibatdjih? (Tjentodjih, peuë ka keudjadian deungon Ikrar LAMTEH bak thon 1957)

Peuë njang ulôn peugah di ateuëh nakeuh batjut nibak le that masalah njang menjo tapeubijeuë akan meurusak keupentengan bandum bansa Atjèh di masa ukeuë njoë.  Uléh sabab njan, ulôn harap bandum ureuëng Atjèh njang djroh dan meuseutia keu perdjuangan sutji njoe dan njang butoi-butoi sajang keu bansa wadjéb geuteupeuë dan geupham keulai, peuë makna keupentengan NASIONAL BANSA ATJEH dan pakon wadjeb geupeutheun kepentingan bansa-teuh deungon peue mantong tjara, pikeran dan teunaga njang na bak geutanjoë bandum seutjara djama´ah atawa collective.

Ulon harap bak banmandum bansa Atjeh  supaja bèk sagai geutanjoë teupeungaroh atawa terpedaja deungon peuë mantong njang djipeugot ulèh seugelintir ureuëng-ureuëng njang ka tuwo keu dasar dan meunumat perjuangan deungon djipeugot meubagoë alasan politek dan propaganda-proganda murahan hanja untuk peutheun keukuasaan dan kepentingan pribadi maséng-maséng ureuëng njan deungon hana djipadôli peue akibatdjih dan padum na le rugoë keu bansa Atjeh.

Paneuk haba, ulôn lakèë bak droëneuh bandum njang hadé bak meusapat njoë dan seuluruh bansa Atjèh njang djroh wadjéb tatantang peuë mantong usaha-usaha djeuheut kawôm njang peulikôt peurdjuangan Alamarhum PNM Tengku Hasan di Tiro, supaja geutanjoë keumah tapeuseulamat agama Islam, seuëh geutanjoë dan nasib bansa Atjeh di bumoë Seuramoë Makkah njoë.

Hadirin dan hadirat njang ulon gaseh,

Hana tjara laén keu geutanjoë dimasa ukeuë bak tapeuseulamat Atjèh njang ka le that rusak seulama limong thôn njang ka u likotnjoë, dalam bideuëng akhlaq atawa moral, agama, kerusakan alam dan laen-laen keutjuali deungon tapeudong saboh pemerintah Atjèh njang gleh dan djroh dimijub   peumimpin njang jujur, amanah, disiplin  dan berakhlaq mulia sesuai deungon amanah perdjuangan sutji geutanjoe dan harapan bandum ureueng Atjeh.

Keuneulheuëh, talakèë bak Po Teuh Allah Njang Maha Kuasa supaja neupeuleumah djalan njang djroh keu geutanjoë, neupeulindông bandum geutanjoë bak buleuën njang peunoh deungon rahmat dan beurkah njoë. Amin Ya Rabbal àlamin.

Hana tuwo ulon kheun teurimong geunaséh sigo treuk keu bandum djamèë njang teuka bak atjara buka puasa bersama bak uroë dan buleuën njang that mulia njoë, meunantjit keu bandum panitia njang ka meusosah pajah seuhingga meuhase geupeugot atjara uroë njoë.

Keuneulheuëh, ingat dan pham keulai meuneumat njang ka neupeureunoë uléh éndatu-teuh!

Hadjat lôn, aneuk, tadong beukong, beuteuglong lagéë geupula.
Bak duëk bak dong, sapeue pakat, sang seuneusap meu-adoë-a.
Hudép beusaré, mate beusadjan
Sikrèk gaphan, saboh keureunda.

Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum wr. wb.

Malik Mahmud Al-Haythar
Wali Nanggroë Atjèh

4

Comments

comments


Loading...

13. October 2019

No messages
Clear all