Bansigom Donja keu Aceh

Rakyat Beu Seujahtera

Husaini Aziz[ poto doc/Waa].

WAA News – Kamis 06/11/2009

CAE

Uléh : Husaini Aziz

 

 

 

Rakyat Beu Seujahtera

Assalammualaikum saleum ulôn bri
Keubandum akhi ureung Atjeh bansigom donja
Djinoë lôn rawi keu Atjeh batjuët
Untuk meukeusud Atjeh seudjahtra

Dame di Atjeh ka geuteurimoëng
Kalheuh geu peutrang bak rakjat dumna
Bak uroë beuleun tanggai 15
Thoën dua ribée limông pah Agustus nama

Bak watée njan kalhueh meu djandji
Sideh Helsinki di Finlandia
Geu meumat djaroë geutjok peuneutoh
Surat lam bungkoh geutekén sigra

Tapih bek teuwoë asoë lam djandji
MOU isi goët that meumakna
Ingat hai rakan wahée petinggi
Beutapeuleumah hie asoë njang njata

Sajang keu rakjat mumat bak djandji
Peugah dum geubri sigala rupa
Öeh watee katroëk masa geulakee
Sabe preh dilee dang ta usaha

Di dalam rapat kalheuh lôn deungoë
Lée that asoë MOU hana meukira
Kamoë WAA sabée tém pakoë
Untuk goët nanggroë rakjat seudjahtra

Yang that taharab bak ulée kudoë
Peumeurintah keudroë beuna meubeda
Bek peugah leubéh keu rakjat troëh tan
Ingat hai taulan gata that hina

Neupeudjak lajuë MOU di lé
Bék neupreh matée Martti Ahtisaari teuma
Hana pah peugah saksi ka mate
Njan asoë dame hana meuhoë ba

Kasép geurasa lee ureuëng Atjeh,
Keupue dak geu preh tapih troëk hana,
Adak na barang peudjeut keubidjéh
Dak na njang leubéh njüm pieh ka hana

Nanggroë Atjeh njan kaja meuleupah
Sampoë that meugah keunoë uluwa
Meunjoë takaloën hasée meulimpah
Rakjat di djadjah ngôn harga teuma

Meunjoë MOU galom na bereh,
Sapue tan djadeh han asée keuridja,
Meu njoë bak djawa hana pue tuntut
Sabe dji peungeut meudjeumba djeumba

Di Awak luwa neuk trén u Atjeh,
Neuk djak peubereh tanôm useha,
Di kaloën MOU galom na bereh,
Awak njan hana kréh neuk keuridja sama

Tjuköp that sajang peut thoën ka leubéh
Ramé mak saleh meugisa gisa
Wate djitanjoëng tjiban kaberéh
Hana meudaléh geudjaweub sigra

Meunjoë tjontoh njan hana pue djipréh
Njata ka sahéh lestrék pieh hana
Sistem kolini hana djiwéh-wéh
Dum ureung Atjeh udép seungsara

Kamoë WAA piké lajue lé
Atjeh beuase demi keu bangsa
Lagée baroësa geuduëk meupakat
Geutjok pendapat peumadjue bangsa

Rakjat Atjeh makmu beusare
Saban tapike tameuduëk beuna
Ide pendapat bék lée meulanglang
Peukoëng pikeran dalam WAA

Kasép keuh etnoë njang ulôn rawi
Bah laen kali tasamboëng teuma
Meunjoë nasalah lôn lakee meuäh
Djaroë dua blah tabék keugata

Husaini Aziz adalah Aktivis WAA berdomisili di Denmark

0

Comments

comments


Loading...

21. November 2019

No messages
Clear all